Courses

In English and Romanian:

 1. Ackerknecht, Erwin ‘Anticontagionism between 1821 and 1867’, Bulletin of the History of Medicine 22 (1948), 562-593.
 2. Ackerknecht, Erwin Hygiene in France 1815-1848’, Bulletin of the History of Medicine, 22 (1948): 117-155.
 3. Adamovsky, Ezequiel ‘Aristotle, Diderot, Liberalism, and the Idea of ‘Middle Class’: A Comparison of Two Contexts of Emergence of a Metaphorical Formation’, History of Political Thought, 26:2 (2005), 303-333.
 4. Adamovsky, Ezekiel ‘Russia as the land of communism in the nineteenth century? Images of tsarist Russia as a communist society in France, c. 1840-1880’, Cahiers du Monde Russe, 45:3-4 (2004), 497-520.
 5. Agappi, V. I. Cercetări demografice asupra populaţiunii României şi în special a districtului şi oraşului Jassi. Bucharest, 1876.
 6. Alexandrescu, Ion Recensămintele României: Mică Enciclopedie. Bucharest, 2007.
 7. Albert, Samuel D. ‘The Nation for Itself: The 1896 Hungarian Millenium and the 1906 Romanian National General Exhibition’, in Cultures of International Exhibition, ed. Marta Filipová. London, 2015, 113-36.
 8. Amintiri despre jubileul de 40 de ani de domnie a MS Regelui Carol I, Bucureşti, 1866-1906. Bucharest, 1906.
 9. Anderson, Benedict Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1991.
 10. ———— The Age of Globalization: Anarchists and the Anticolonial Imagination. London, 2013.
 11. Anon, Notice sur la Roumanie, principalement au point de vue de son économie rurale, industrielle et commercial, avec une carte de la Principauté de Roumanie. Paris, 1867.
 12. Anon, Notice sur la Roumanie, principalement au point de vue de son économie rurale, industrielle et commercial, suivie du catalogue special des produits exposes dans la section Roumaine a l’Exposition Universelle de Paris, en 1867 et d’une Notice sur l’histoire du travail dans ce pays. Paris, 1868.
 13. Anon, Procesul fraților Nădejde. Socialismul înaintea justiției. Iași, 1881.
 14. Anon, ‘Foi literare noue’, Convorbiri literare, XV:6 (1881), 236-238.
 15. Antohi, Sorin Imaginaire culturel et réalité politique dans la Roumanie moderne. Le stigmate et l’utopie, trans. C. Karnoouh and M. Antohi. Paris, 1999.
 16. Arbore, Zamfir Ralli ‘La Révolution du 18 Mars par un socialiste révolutionnaire russe’, Le Travailleur: Revue Socialiste Révolutionaire, 2:3, (1878), 3-10.
 17. ———— ‘Le Socialisme en Russie’, in La Commune: Almanach Socialiste pour 1877, ed. Élisée Reclus et al., Geneve: Imprimerie du Rabotnik, 1877, 69-79.
 18. ———— Zamfir Ralli Arbore to Nicolae Russel, Letter. 7/19 January 1876. National Archives, collection 239, inventory number 3340, Mișcarea muncitorească și socialistă până în 1899, reel 197, u.p. 112, 00360.
 19. Arbore, Zamfir O pagină din socialismul român. Viața și activitatea lui Nicolae Zubcu Codreanu. Bucharest, 1880.
 20. ———— O carte tiparita din ordinul MS Împăratul Rusiei. Bucharest, 1893.
 21. ———— Temință și exil. Rîmnicu Sărat, 1894.
 22. ———— În exil. Craiova, 1896.
 23. ———— Despre grădinile de zarzavat. Bucharest, 1901.
 24. ———— Tuberculoza în Capitală. Morții de tuberculoză în București după strade în anii 1899-1907. Bucharest, 1909.
 25. Arhivele Naționale ale României, Serviciul Arhive Naționale Istorice Centrale, Collection 239, Mișcarea muncitorească și socialistă până în 1899.
 26. Arhivele Naționale ale României, Dossier 223/ 1876 Ministerul de Interne – Div. Administrativă.
 27. Arhivele Naționale ale României, Dossier 119/ 1878 Ministerul de Interne – Div. Administrativă.
 28. Asociațiunea Română pentru înaintarea și răspândirea științelor. Congresul de la Iasi din 1902. Bucharest, 1903.
 29. Asociațiunea Română pentru înaintarea și răspândirea științelor. Congresul și Expozițiunea de la București 1903. Bucharest, 1908.
 30. Atanasiu, I. C Mișcarea socialistă. Pagini din Istoria Contimporană a României, 1881-1916, vol. 1. Bucharest, 1932.
 31. Avrich, Paul Bakunin and Nechaev. London, 1974.
 32. Axenciuc, Victor Introducere în istoria economică a României. Epoca modernă. Bucharest, 1997.
 33. Aytekin, Attila ‘Historiography of Land Tenure and Agriculture in the Nineteenth Century Ottoman Empire’, Asian Research Trends-New Series, (2009), 1-19.
 34. Babeș, Victor and Victor Cornil Les Bactéries et leur rôle dans l’anatomie et l’histologie pathologique des maladies infectieuses. Paris, 1890.
 35. Babeş, Victor ‘La concurrence vitale des bacteries’, Journal des connaissances médicales pratiques, 1:41 (1885), 321-323.
 36. ————‘Technique des autopsies pratiquées chez l’homme en vue de la recherche des bacteries’, Archives Roumaines de Medicine et de Chirurgie, 3 (1887).
 37. ———— L’État en face des nouvelles recherches bactériologiques. Bucharest, 1894.
 38. ———— Regenerarea Poporului Român. Bucharest, 1901.
 39. ———— Le nouvel Institut sanitaire de pathologie et de bactériologie de Bucarest. Paris, 1901.
 40. Baboeanu, Nicolae Dedesubturi…Cronici de literatură socială şi de politică comunală. Însemnările unui ziarist. Bucharest, 1910.
 41. Bakić-Hayden, Milica ‘Nesting Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia’, Slavic Review, 54:4 (1995), 917–931.
 42. Bakunin, Michael Statism and Anarchy [1873]. Cambridge, 1990.
 43. Baldwin, Peter Contagion and the State in Europe, 1830-1930. Cambridge, 1999.
 44. Bantman, Constance The French anarchists in London, 1880-1914: exile and transnationalism in the first globalization. Liverpool, 2013.
 45. Barasch, Iuliu Cursulu de igienă populară dat în lecțiunile publice de duminică în anii 1854 și 1855 în Colegiul Național. Bucharest, 1857.
 46. Bădescu, Marin Manu Călătoriile lui Carol Davila. Bucharest, 2015.
 47. Bărbulescu, Constantin Physicians, Peasants, and Modern Medicine: Imagining Rurality in Romania. Budapest and New York, 2018.
 48. Bartov, Omer and Eric Weitz Shatterzone of Empires: Coexistence and Violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman Borderlands. Bloomington and Indianopolis, 2013.
 49. Baskar, Bojan ‘Small National Ethnologies and Supranational Empires: The Case of the Habsburg Monarchy’, in Everyday Culture in Europe: Approaches and Methodologies, ed. Máiréad Nic Craith, Ullrich Kockel and Reinhard Johler. Asghate, 2008, 69-80.
 50. Bassarabescu, N. ‘Nukim Katz’, Poporul, 1145:2 27-28 June, 1890, 3.
 51. Bechtel, William W. ‘Fermentation Theory: Empirical Difficulties and Guiding Assumptions’, in Scrutinizing Science: Empirical Studies of Scientific Change, eds Arthur Donovan, Larry Laudan and Rachel Laudan. Synthese Library (Studies in Epistemology, Logic, Methodology, and Philosophy of Science), vol. 193. Dordrecht, 1998.
 52. Beldiman, Alexandru O crimă de stat: Rescoala sătenilor din primăvara anului 1888. Bucharest, 1889.
 53. Benjamin, Walter ‘Critique of Violence’, in Selected Writings, vol. 1, 1913-1926, eds Marcus Bullock and Michael W. Jennings, Cambridge, Massachusetts and London, 1996.
 54. Benoît, Marc, Fabien Knittel, and M. Cussenot ‘Roville, 1822-1842, naissance de l’enseignment agricole français’, in Les enjeux de la formation des acteurs de l’agriculture, 1760-1945, eds Michel Boulet. Dijon, 2000, 91-99.
 55. Benoît, Marc and Fabien Knittel ‘Mathieu de Dombasle à Monplaisir, ou comment devenir agronome en produisant du sucre de betterave en Lorraine au début du XIXe siècle’, in Autour d’Olivier de Serres. Pratiques agricoles et pensée agronomique du Néolithique aux enjeux actuels, ed. Alain Belmont. Rennes, 2002, 255-274.
 56. Berge, Ann la Mission and Method: The Early Nineteenth Century French Public Health Movement. Cambridge, 1962.
 57. Berindei, Dan ‘Jules Michelet et l’Europe orientale’, Révue des Etudes Sud-Est Européennes, 12:4 (1997), 485-498.
 58. Bernstein, Eduard Evolutionary Socialism: A Criticism and Affirmation [1899]. London, 1961.
 59. Bezviconi, Gh. ‘Rally-Arbure: Din trecutul nostru’, Revista istorică, 17:20 (1936), 75-94.
 60. Bibicescu, Ioan Mişcarea poporaţiunii în România de la 1870 până la 1878. Bucharest, 1880.
 61. Billington, J. H. Mikhailovskii and Russian Populists. Oxford, 1958.
 62. Boatcă, Manuela ‘Semiperipheries in the World-System: Reflecting Eastern European and Latin American Experiences’, Journal of World-Systems Research, XII:II, (2006), 321-346.
 63. ———— ‘The Eastern margins of empire: Coloniality in 19th century Romania’, Cultural Studies, 2:2-3 (2007), 368 -384.
 64. Bockman, Johanna Markets in the Name of Socialism: The Left-Wing Origins of Neoliberalism. Stanford, 2011.
 65. Bogdan, Nicolai Societatea Medico-Naturalistă şi Muzeul Istorico-Natural din Iaşi, 1830-1919. Iaşi, 1919.
 66. Bogdan-Duică, G. Vieața și opera întâiului țărănist Român: Ion Ionescu dela Brad 1818-1891. Craiova, 1922.
 67. Boia, Lucian Germanofilii: Elita intelectuală românească în anii Primului Război Mondial. Bucharest, 2009.
 68. Bologa, Victor Începuturile medicinii ştiinţifice româneşti. Cluj, 1930.
 69. Bowker, Geoffrey and Susan L. Starr Sorting Things Out: Classification and Its Consequences. London – Cambridge, Massachusetts, 2000.
 70. Brătescu, Gheorghe Din istoria luptei antiepidemice în România: Studii și note. Bucharest, 1972.
 71. ———— Tinerețea lui Carol Davila. Bucharest, 1979.
 72. ———— Doctorul Iacob Felix savantul şi făptuitorul. Bucharest, 2004.
 73. Brătescu, Gheorghe and Paul Cernovodeanu. Biciul holerei pe pământ românesc. Bucharest, 2002.
 74. Brower, Daniel ‘Fathers, Sons, and Grandfathers: Social Origins of Radical Intellectuals in Nineteenth Century Russia’, Journal of Social History, 2:4, (1969), 333-355.
 75. Brower, Daniel Training the Nihilists: Education and Radicalism in Tsarist Russia. Ithaca & London, 1975.
 76. Brouardel, Paul Conference Internationale de Venise. Proces-verbaux. Roma, 1897.
 77. Bucur, Marian C. A. Rosetti: Mesianism și donquijotism revoluționar. Bucharest, 1970.
 78. Buda, Octavian ed. România fără anestezie: Discurs medical și modernitate în vremea lui Carol I, 1872-1912. Bucharest, 2013.
 79. Buklijas, Tatjana ‘Surgery and national identity in late nineteenth-century Vienna’, Stud. Hist. Philos. Biomed. Sci. 38:4, (2007), 756-774.
 80. Buiu, Vasile ‘Ascensiuni aerostatice la București 1905-1907: locotenentul Eugen Assaky-primul aeronaut român brevetat, prințul George Valentin Bibescu și balonul ‘Romania’’, București – Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII, (2008), 9-21.
 81. Bulei, Ion Lumea românească la 1900. Bucharest, 1984.
 82. Bunzl, Matti ‘Franz Boas and the Humboldtian Tradition: From Volksgeist and Nationalcharakter to an Anthropological Concept of Culture’, in Volksgeist as Method and Ethic, ed. G. W. Stocking, Jr. Wisconsin, 1966, 79-154.
 83. Bynum, W. F. ‘Policing Hearts of Darkness: Aspects of the International Sanitary Conferences’, History and Philosophy of the Life Sciences, 15:3 (1993), 421-434.

The complete list of referred titles is available as a PDF .